Artbestäm och lär dig om 700 arter egentliga bladmossor

I Sverige finns cirka 700 arter i gruppen egentliga bladmossor. Med nya huvudnyckeln kan du nu, tillsammans med de tre tidigare utgivna Nationalnyckelvolymerna, artbestämma hela gruppen egentliga bladmossor.

Tre nationalnycklar om egentliga bladmossor

    Distribution:

  • Laddas ner
  • Beställs

Publicerad av:

  • ArtDatabanken

    Publikationstyp:

  • PDF
  • Publikationstyp:

  • Bok