Pristagare 2002 - Kristianstads Vattenrike

Kristianstads Vattenrike - Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert fick ArtDatabankens Naturvårdspris 23 april 2002.

Prismotivering
"För ett mångårigt och systematiskt arbete med att integrera våtmarkernas värden i Kristianstad kommuns verksamheter. Genom ett inspirerat samarbete mellan en mängd aktörer, under ledning av eldsjälarna Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert, har Vattenriket blivit ett föredöme som nått internationellt erkännande."