Pristagare 2000 - Carl Piper

Carl Piper fick ArtDatabankens Naturvårdspris 10 maj 2000.

Prismotivering
"För en av de mest omfattande frivilliga naturvårdssatsningarna som skett i Sverige av en privatperson. Satsningarna har skett av eget intresse och med ett äkta och ärligt engagemang."