Lyssna på sidans text med ReadSpeaker Pristagare 1999 - Hugo Sjörs

Hugo Sjörs fick ArtDatabankens Naturvårdspris 22 april 1999.

Prismotivering
"För en kraftfull och framgångsrik livsgärning som forskare, lärare, författare och naturvårdare där han särskilt verkat för att myrar och deras unika biologiska mångfald skall bevaras för framtiden."