ArtDatabankens naturvårdspris

Under konferensen Flora- och faunavård den 5 april delas ett av Sveriges finaste naturvårdpriser ut - ArtDatabankens naturvårdspris.

Priset går till ”person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden”. Den som vill kan nominera personer, organisationer eller företag till detta pris. Vinnaren utses av en jury bestående av ArtDatabankens styrgrupp.

Tack för alla bidrag till årets nominering till av Naturvårdspriset!

Prisstatyetten

ArtDatabanken inrättade ArtDatabankens naturvårdspris 1997. Förste pristagare var Nils Dahlbeck. En statyett i brons, Livsformer togs fram av konstnären Sam Westerholm. 20 statyetter Livsformer har delats ut (se nedan).

null

2016 förnyades priset och den fantasiegggande statyetten Radicula togs fram i samarbete Erika Krisoffersson Bredberg och Ammy Olofsson, Glasbolaget i Bro vilka arbetar med ekologisk glastillverkning. Hyttans ugn eldas med biogas och de råvaror som används är returglas från bildskärmar, floatglas och miljökristall. För oss är det viktigt att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Pristagare genom åren

2016 Rolf Löfgren Motivering
2015 Trunstagruppen Knivsta kommun Motivering
2014 Hushållningssällskapet i Hallands våtmarksarbete Motivering
2013 Kerstin Johannesson  och Björn Helander Motivering
2012 Tomas Lundälv Motivering
2011 Anders Delin Motivering
2010 Margareta Ihse Motivering
2009 Mats Karström Motivering
2008 Klas Hjelm Motivering 
2007 Mats Segnestam Motivering  
2006 Eva Engblom och Pär-Erik Lingdell Motivering  
2005 Bengt Ehnström Motivering 
2004 Ulf Svensson Motivering 
2003 Bo Mossberg Motivering  
2002 Kristianstads Vattenrike Motivering 
2001 Rune Frisén Motivering 
2000 Carl Piper Motivering 
1999 Hugo Sjörs Motivering 
1998 Mats Forslund Motivering 
1997 Nils Dahlbäck Motivering

 

null