Sändningstablå i Kunskapskanalen för Flora och faunavårdskonferensen 2016

Föreläsningarna kommer även att finnas tillgängliga på urplay.se (i 6 månader) och på urskola.se (i 5 år) efter att de sänts i Kunskapskanalen. 

Måndag 13 juni

16.15-17.00 Flora och faunavård 2016

16.15 Att se samband som inte finns
Tord Snäll, professor vid Artdatabanken på Sveriges Lantbruksuniversitet, berättar om lovande möjligheter till förutsägelser av arters förekomst baserat på spontant insamlade fynddata. Han berättar också hur vi kan göra dem ännu bättre. Arrangör: Artdatabanken vid SLU.

16.35 Artportalsdata som stöd för utsagor om framtiden
I dag är det lätt att komma över stora mängder data. Det är lockande att leta fram mönster som leder till felaktiga slutsatser. Hur ska man tänka för att inte lockas att ledas fel av kurvorna? Dan Hedlin, professor i statistik, berättar.Arrangör: Artdatabanken vid SLU.

Tisdag 14 juni

14.00-17.00 Flora och faunavård 2016

14.00 En gemensam motorväg för biodiversitetsdata
Ulf Gärdenfors, professor vid Artdatabanken på Sveriges Lantbruksuniversitet, berättar om Sveriges arbete för att främja en infrastruktur för biodiversitetsdata. Arrangör: Artdatabanken vid SLU.

14.10 Framtiden är här
Matthias Obst, forskare i marinbiologi, berättar om nya möjligheter som rika datakällor öppnar för analys och bevarande av biologisk mångfald. Arrangör: Artdatabanken vid SLU.

14.20 Regeringens syn på naturvårdspolitiken
Gunvor G. Ericson, statssekreterare på miljö- och energidepartementet, berättar om regeringens naturvårdspolitik. Arrangör: Artdatabanken vid SLU.

15.00 Det gröna guldet
Regeringen arbetar med civilorganisationer och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Här berättar Elisabeth Backteman, statssekreterare på Näringsdepartementet, om arbetet. Arrangör: Artdatabanken vid SLU.

15.25 Forskning och innovation för framtiden med RRI
För att angripa samhällsutmaningar och klara miljömål krävs forskning i dialog med alla berörda. Forskare, praktiker, politiker och allmänheten har alla nyckelroller för en ansvarsfull utveckling. Här berättar Karin Larsdotter om EU-projektet RRI Tools, som hon är projektledare för i Sverige. Arrangör: Artdatabanken vid SLU.

15.40 Vad såg du idag?
Att lagra data om frånvaron av en art är lika viktigt som lagra data om dess närvaro. Chris Wood är direktör för Ebird, en tjänst där fågelskådare kan registrera fågelarter och arternas förflyttningar. Här får vi se några av de analyser som har kunnat göras genom Ebird Arrangör: Artdatabanken vid SLU.

16.00 Bland ugglor och troll i Artportalen
Om trender och tendenser bland observationer av växter, djur och svampar. Vilka mönster är värda att följa upp och hur kan kommande 50 miljoner fynd ge oss ännu tydligare svar? Johan Nilsson vid Artportalen berättar. Arrangör: Artdatabanken vid SLU.

16.10 Inte enkelt med bra beslut
För att ta smarta beslut måste vi ha tydliga mål och arbeta systematiskt. Lyckligtvis finns metoder och verktyg för detta idag. Joona Lehtomäki, forskare vid Vrije Universiteit Amsterdam, berättar om smarta beslut. Arrangör: Artdatabanken vid SLU.

16.30 Från forskningsresultat till politisk handling
Vägen från forskningsresultat till politisk handling är ofta lång. Mer kunskap behövs, men vi kommer aldrig att bli eniga om sanningen, säger Karin Edvardsson Björnberg som är miljöfilosof vid KTH. Här berättar hon om resan som kunskapen gör från forskning till politika beslut. Arrangör: Artdatabanken vid SLU.

16.40 Från Kazakstan till länsstyrelsen
Som skattefinansierade förväntas forskare att bidra med kunskap till beslut och åtgärder på många olika nivåer. Men det måste finnas fungerande och trovärdiga arenor för kunskapsöverförande. Här beskriver Bengt-Gunnar Jonsson, professor vid Mittuniversitetet, tre sådana arenor. Arrangör: Artdatabanken vid SLU.

Lördag 18 juni

11.15-15.00 Flora och faunavård 2016

11.15 En gemensam motorväg för biodiversitetsdata
Ulf Gärdenfors, professor vid Artdatabanken på Sveriges Lantbruksuniversitet, berättar om Sveriges arbete för att främja en infrastruktur för biodiversitetsdata. Arrangör: Artdatabanken vid SLU. Repris från 14/6.

11.20 Framtiden är här
Matthias Obst, forskare i marinbiologi, berättar om nya möjligheter som rika datakällor öppnar för analys och bevarande av biologisk mångfald. Arrangör: Artdatabanken vid SLU. Repris från 14/6.

11.35 Regeringens syn på naturvårdspolitiken
Gunvor G. Ericson, statssekreterare på miljö- och energidepartementet, berättar om regeringens naturvårdspolitik. Arrangör: Artdatabanken vid SLU. Repris från 14/6.

12.15 Det gröna guldet
Regeringen arbetar med civilorganisationer och myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram. Här berättar Elisabeth Backteman, statssekreterare på Näringsdepartementet, om arbetet. Arrangör: Artdatabanken vid SLU. Repris från 14/6.

12.40 Forskning och innovation för framtiden med RRI
För att angripa samhällsutmaningar och klara miljömål krävs forskning i dialog med alla berörda. Forskare, praktiker, politiker och allmänheten har alla nyckelroller för en ansvarsfull utveckling. Här berättar Karin Larsdotter om EU-projektet RRI Tools, som hon är projektledare för i Sverige. Arrangör: Artdatabanken vid SLU. Repris från 14/6.

12.55 Att se samband som inte finns
Tord Snäll, professor vid Artdatabanken på Sveriges Lantbruksuniversitet, berättar om lovande möjligheter till förutsägelser av arters förekomst baserat på spontant insamlade fynddata. Han berättar också hur vi kan göra dem ännu bättre. Arrangör: Artdatabanken vid SLU. Repris från 13/6.

13.15 Artportalsdata som stöd för utsagor om framtiden
I dag är det lätt att komma över stora mängder data. Det är lockande att leta fram mönster som leder till felaktiga slutsatser. Hur ska man tänka för att inte lockas att ledas fel av kurvorna? Dan Hedlin, professor i statistik, berättar.Arrangör: Artdatabanken vid SLU Repris från 13/6.

13.40 Vad såg du idag?
Att lagra data om frånvaron av en art är lika viktigt som lagra data om dess närvaro. Chris Wood är direktör för Ebird, en tjänst där fågelskådare kan registrera fågelarter och arternas förflyttningar. Här får vi se några av de analyser som har kunnat göras genom Ebird Arrangör: Artdatabanken vid SLU. Repris från 14/6.

14.00 Bland ugglor och troll i Artportalen
Om trender och tendenser bland observationer av växter, djur och svampar. Vilka mönster är värda att följa upp och hur kan kommande 50 miljoner fynd ge oss ännu tydligare svar? Johan Nilsson vid Artportalen berättar. Arrangör: Artdatabanken vid SLU. Repris från 14/6.

14.10 Inte enkelt med bra beslut
För att ta smarta beslut måste vi ha tydliga mål och arbeta systematiskt. Lyckligtvis finns metoder och verktyg för detta idag. Joona Lehtomäki, forskare vid Vrije Universiteit Amsterdam, berättar om smarta beslut. Arrangör: Artdatabanken vid SLU. Repris från 14/6.

14.25 Från forskningsresultat till politisk handling

Vägen från forskningsresultat till politisk handling är ofta lång. Mer kunskap behövs, men vi kommer aldrig att bli eniga om sanningen, säger Karin Edvardsson Björnberg som är miljöfilosof vid KTH. Här berättar hon om resan som kunskapen gör från forskning till politika beslut. Arrangör: Artdatabanken vid SLU. Repris från 14/6.

14.40 Från Kazakstan till länsstyrelsen
Som skattefinansierade förväntas forskare att bidra med kunskap till beslut och åtgärder på många olika nivåer. Men det måste finnas fungerande och trovärdiga arenor för kunskapsöverförande. Här beskriver Bengt-Gunnar Jonsson, professor vid Mittuniversitetet, tre sådana arenor. Arrangör: Artdatabanken vid SLU. Repris från 14/6.