Många syns inte men finns ändå!

Program 5 april  

  

09.00
Välkommen och nytt från ArtDatabanken
Lena Sundin Rådström, chef ArtDatabanken SLU

null

09.15
Du tror inte på det här, eller hur!?
Om okända djur, svampar och växter samt en beskrivning av arbetet med att kartlägga Sveriges biologiska mångfald.
Per Alström, professor, taxonom ArtDatabanken SLU

 
null

09.30
Svenska Malaisefälleprojektet
Världens största insektssamling - galenskap eller nödvändighet?
Dave Karlsson, projektledare Svenska Malaisefälleprojektet, platschef Station Linné

 
null
Foto: Johan Samuelsson

09.45 KAFFE

 

10.25
Bland trådingar och gallmyggor
(delvis på engelska)
Resultat från Svenska artprojektets forskningsfront om dåligt kända arter.
Ellen Larsson, docent i systematik och biodiversitet vid Inst. för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
Mathias Jaschhof, forskare och entomolog, Station Linné, Öland

 
null

10.55
De finns i Artfakta
Varför och hur ArtDatabanken arbetar med att ta fram och presentera Artfakta.
Artur Larsson, systemansvarig för Artfakta, ArtDatabanken SLU

 
null

11.10
Regeringens arbete för att skydda och tillgängliggöra natur
Karolina Skog, statsråd och miljöminister

Utfrågning av miljöministern

 
null

11.50
Utdelning av ArtDatabankens naturvårdspris

 

12.10 LUNCH

 

13.30
Det norske Artsprosjektet; tetter hullene og styrker kompetansen
En presentation av det norske Artsprojektet med resultat och synergier från arbetet att kartlägga den biologiska mångfalden och upptäcka okända arter.
Ingrid Erthus Mathisen, norska Artsprosjektet, sakkunnig Artsdatabanken, Norge

 
null

13.45
Med blick för nakensnäckor
Om att synliggöra den marina mångfalden vid den svenska västkusten. Från upptäckten av nya arter till läget för bevarandet av de tidigare kända. 
Kennet Lundin, docent, vetenskaplig intendent, Göteborgs Naturhistoriska museum

 
null

14.10
Svenska Linnesällskapets medalj 
I samband med Svenska Linnésällskapets 100-årsjubileum utdelas en medalj till en ung systematiker som med entusiasm och talang har bidragit till utforskandet av Sveriges arter i Linnés anda. 

 

14.25
"Även för själva Fruntimren"
Om hur Linné öppnade vägen för kvinnliga botaniker.
Mariette Manktelow, fil. doktor i systematisk botanik och vice ordf. i Svenska Linnésällskapet

 
null

14.45 KAFFE

 

15.15
DNA-baserad artbestämning i teori och praktik
Pilotstudier från miljöövervakningen och en titt in i framtiden.
Malin Strand, docent, marin samordnare, sakkunnig marina ryggradslösa djur ArtDatabanken SLU
Maria Kahlert, docent i ekologi med inriktning miljöövervakning,
Inst. för vatten och miljö, SLU

 
null

15.35
Användning och behov av artdata i naturvården
Paneldebatt: Hur används egentligen artfakta i naturvård?
Karl Ingvarson, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Linda Strand, ordförande för Sveriges Entomologiska Förening 
Anders Haglund, växtekolog, utvecklings- och kvalitetsansvarig, Ekologigruppen, Stockholm

 
null

16.00
Arterna, skönheten och hjärtats oro
Några tankar kring min verksamhet som artjägare och insektstaxonom. 
Mikael Sörensson, entomolog med särskilt intresse för mycket små skalbaggar, gamla insektsböcker och klassisk sång, Lund

 
null

16.30
Slut i aulan. 
Välkommen på mingel i ArtDatabankens nya lokaler (i närheten av aulan)!

 

Moderator: Jacke Sjödin, underhållare, kåsör, rimmare och lite annat

null

Utfrågare och debattledare: Hjalmar Croneborg, egenföretagare, natur- och kulturlandskapsvård

 
null