Illustration: Bildcollage Jenny Svennås Gillner

Allmänhet och vetenskap i naturvårdens tjänst

Flora- och faunavårdskonferensen den 20 april i Uppsala

Seminarier, workshop och uppstartsmöte för nätverk 21 april

Vi höll gratis seminarier och workshop för de som arbetar praktiskt med naturvård och artinformation. Under förmiddagen höll Joona Lehtomäki och Christopher Wood seminarier.