Namn & släktskap

Utan namn på djur, växter svampar och andra organismer går det inte att kommunicera om dessa. Taxonomi och systematik handlar om att beskriva, namnge och klassificera organismer, samt att härleda deras evolutionära släktskap.

Människan har ända sedan språket utvecklades gett namn åt djur och växter i sin omgivning. Linné införde ett system där varje art har ett vetenskapligt namn bestående av ett släktnamn och ett artepitet (t.ex. Homo sapiens, människa). Denna metod används än i dag över hela världen.

Taxonomi

Forskare som beskriver och namnger arter kallas taxonomer. Många taxonomer arbetar med regionala fauna- och florabeskrivningar, som innehåller bestämningsnycklar och information om arters utbredning, status och annat.

Systematik

Taxonomin är en del av systematiken. Systematiken innefattar även studier av släktskap mellan olika organismer, alltså deras evolutionära historia (fylogeni), samt klassificering av organismer i exempelvis klasser, ordningar och familjer.

Relaterade sidor, länkar och kontaktinformation

Kontaktperson

Johan Liljeblad

johan.liljeblad@slu.se

018-672243