Stöd till taxonomisk forskning

Senast ändrad: 09 maj 2017
ArtprojSV.jpg

Årets utlysning av medel för taxonomisk forskning och inventering hittar du här.

Svenska artprojektet har i uppdrag att stödja taxonomisk forskning och inventering för att upptäcka fler av Sveriges okända arter. Det sker bland annat genom att årligen utlysa medel till forskning och inventeringar av dåligt kända organismgrupper eller i dåligt kända miljöer. Medlen fördelas efter vetenskaplig granskning av oberoende experter i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté. 

Särskilt forskningsstöd av mindre omfattning kan sökas när som helst under året. Kontakta Svenska artprojektets forskningssekreterare Rikard Sundin, för mer information om särskilt forskningsstöd.

Mer information:

Fakta:

Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté

(2016 års ledamöter, 2017 års kommitté ej fastställd)
Per Alström (ArtDatabanken, ordförande)
Henrik Enghoff (Statens naturhistoriske museum, Köpenhamn)
Christer Erséus (Göteborgs universitet)
Ellen Larsson (Göteborgs universitet)
Leena Myllys (Naturhistoriska centralmuseet, Helsingfors)


Kontaktinformation

Rikard Sundin, Forskningssekreterare Svenska artprojektet
ArtDatabanken, SLU
rikard.sundin@slu.se018-672574, 070-5802574