Fynddata, observationer och kartor

Gran Picea abies. Foto: Christopher Reisborg

Fynddata

Kunskap om arters utbredning är viktig i många sammanhang. ArtDatabanken har Sveriges största rapportsystem för artobservationer - Artportalen. I Artportalen kan du både rapportera och söka efter artobservationer. Genom att kontakta ArtDatabanken kan du också ta del av äldre artobservationer som ännu inte förts över till Artportalen. I Analysportalen kan du söka fram fynd ur Artportalen och andra databaser, och kombinera med andra miljödata.

Publicerad: 14 juli 2017 -