Örebro län rapporterar träd

Drygt 4 200 träd har nu rapporterats av Länsstyrelsen i Örebro län. Det gör att det nu finns ca 4 800 träd rapporterade i länet. Bland dessa dominerar ask med ca 1 500 träd, följt av lönn och ek med ca 800 träd vardera, och alm med 600 träd.

Mer statistik om länets träd kan man få med hjälp av Trädportalens rapportfunktion.