Jönköping uppdaterar sina träd

Jönköpings länsstyrelse har uppdaterat sin inventering med ytterligare 41 000 träd. Detta innebär att det i Jönköpings län nu finns över 70 000 träd, varav 11 200 är jätteträd. Materialet ska nu kvalitetsgranskas för att minimera antalet dubbletter och för att höja precisionen i positionerna. Alla är välkomna att bidra till detta arbete.