Stockholms läns träd har inventerats och nu finns de första resultaten på Trädportalen. Merparten är inventerat av Länsstyrelsen i Stockholms län, och tillsammans med olika privatpersoners och organisationers insatser finns nu över 21 100 träd registrerade i länet. Inventeringarna fortsätter och portalen kommer att uppdateras efter hand.