Träd i Gävleborg

Nu har ca 1 500 träd inventerats i Gävleborg och lagts in i Trädportalen. Skyddsvärda träd har hittats i nästan hela länet, med en tydlig koncentration mot kusten. Cirka 460 av dessa träd är jätteträd, det vill säga över en meter i brösthöjdsdiameter.