Handledning

En handledning för Trädportalen har tagits fram, se länken nedan. Dokementet är i pdf-format, vilket kräver att du har gratisprogrammet Acrobat Reader eller liknande för att kunna läsa det. Du kan också spara ner dokumentet på din dator och skriva ut det. Du hittar handledningen här.