Portalen uppgraderad

Den stora mängden träd som rapporterats till Trädportalen, drygt 290 000, har tvingat fram en höjning av kapaciteten. Framför allt märks det på hastigheten i kartans uppdatering, som blivit mycket snabbare. I samband med det har symbolerna i kartan förändrats något. Samtidigt har en del andra mindre funktioner förbättrats, t.ex. administrationen av lokaler.