Halland redovisar 20 000 träd

Nu finns länsstyrelsens inventering med nästan 20 000 träd redovisad i Trädportalen. Hallänningarna är dessutom aktiva och redovisar löpande nya träd. Alla intresserade bjuds nu in till att bidra till kvalitetsarbetet med inventeringen. Tipsa oss om nödvändiga förbättringar i positionen och bestämningen av trädslag, eller gör egna registreringar på de redovisade träden så att vi kan följa hur det går med dem.