Trädfilm och skötselråd

Se filmen Låt gamla träd leva och läs mer om vård av skyddsvärda träd. Naturvårdsverket har tagit fram en film om hur man vårdar gamla träd. På deras hemsida kan du också läsa mer om skyddsvärda träd.