Värdefulla träd på Gotland

Gotland har bidragit med drygt 21 000 träd till Trädportalen, men eftersöket fortsätter. Det är värdetrakterna kring Bäl/Vallstena och Fide/Öja som inventerats fram till nu. Förutom träden i Trädportalen kan du läsa om resultatet i rapporten från länsstyrelsen. De närmaste åren kommer ytterligare några värdetrakter att inventeras, men även du kan hjälpa till och registrera värdefulla träd.