Versionshistorik

Prenumerera på Artportalens versionshistorik via RSS

Här hittar du nya Artportalens versionshistorik, där nytillkomna funktioner, buggrättningar och andra händelser redovisas. Med "nya Artportalen" menas det system som lanserades i maj 2013 och ersatte de sex separata rapportsystemen som fanns tidigare.   

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Anna Tano Graflind

anna.tano-graflind@slu.se

018-672663