Provinskatalog för bin

En provinskatalog för bin finns nu i Artportalen: ”Cederberg, Björn 2016. Provinskatalog över svenska bin (Apiformes) baserat på granskade belägg.”

Provinskataloger kallades fram tills nyligen för Landskapskataloger, men har bytt namn för att på ett bättre sätt beskriva att de inkluderar t.ex. både landskap och lappmarker.