OpenStreetMap som nytt kartlager samt ytterligare förbättringar

OpenStreetMap finns nu som nytt kartlager i alla kartpresentationer. Byte av kartlager görs i ”lager”-ikonen i kartans övre högra hörn.
Dessutom har förbättringar gjorts genom:
- förändring av roller och funktionalitet i en organisation vid skapandet och editering av projekt.
- förbättrad funktionalitet kring import av Shapefil (polygoner).
- nytt utseende på epost-meddelande vid registrering av konto/aktivering och återställning av lösenord/begäran om användarnamn.

Den senaste releasen (2.10.3) innehåller även några buggrättningar, se versionshistorik för alla detaljer.