Om provinskatalog för kärlväxter, utseende på polygoner och överlappande fyndplatser i ny release

Flera nyheter i senaste releasen:

- Landskapskataloger byter namn till Provinskatalog för att på ett bättre sätt beskriva att de inkluderar t.ex. både landskap och lappmarker.

- Fyndplatser med polygoner som överlappar underliggande fyndplatser har fått nytt utseende. När en polygon skapas blir den transparent så underliggande fynd syns.

- Överlappande fyndplatser visar nu underliggande fyndplatser.

- Första provinskatalogen för kärlväxter nu i Artportalen.

För första gången har en provinskatalog* sammanställts för kärlväxter i Sverige. Katalogen visar den provinsvisa förekomsten hos 8 602 taxa (arter, småarter, underarter, varieteter, hybrider och artkomplex/kollektivtaxa) som har hittats i landet, både bofasta och tillfälliga. Den har sammanställts av Thomas Karlsson vid Naturhistoriska riksmuseet. Katalogen är ännu inte helt fullständig utan kommer att uppdateras innan sommaren 2017 med nyfunna arter och uppgifter från fler källor.

Provinskatalogen är ett värdefullt verktyg för kontroll av udda fynduppgifter: om ett taxon inrapporteras för en provins som arten inte är känd från eller om det endast finns äldre uppgifter (före ca 1980) så får rapportören ett meddelande om att fyndet är anmärkningsvärt och det kommer även att synas i provinskatalogen. Detta minskar risken för felaktigheter och gör att verkliga förstafynd kan uppmärksammas.

I dagsläget har flest taxa registrerats i Skåne (4 198), följt av Västergötland (3 568), Uppland (3 557) och Småland (3 481), medan lägst antal taxa har hittats i den sydligaste lappmarken Åsele lappmark (930).

*Provinser: Sveriges landskap men Lappland har delats upp i de fem lappmarkerna.

 

Den senaste releasen (2.10.4) innehåller även några buggrättningar, se versionshistorik för alla detaljer.