Förbättring av administrationsverktyget för validerare och prestanda

Releasen (2.9.6) (26 april 2016) innehåller flera buggrättningar, men också förbättringar i administrationsverktyget för validerare. Dessutom prestandan vid publicering av många fynd förbättrats.

För en detaljerad beskrivning av releasens innehåll, se versionshistoriken.

Relaterad kontaktinformation

Kontaktperson

Anna Maria Wremp

anna-maria.wremp@slu.se

018-671394