Många förbättringar för dig som validerar

En viktig förbättring som gjorts är att nya filtreringsmöjligheter i administrationsverktyget för validering har införts. 

Nu kan man filtrera på Kommun, Aktivitetskategori och Valideringsstatus i Behandla och bedöm. Dessutom finns nu fält för Ospontan, Osäker artbestämning och Andrahandsuppgift när man slår samman fynd och det har gjorts tydligare vilka fynd som är bedömningar eller ingår i bedömningar. För att se alla ändringar som gjorts, se versionshistoriken.