Fler skyddsklassade orkideer

De på senare tid uppmärksammade orkidéerna gotlandsnycklar (Dactylorhiza majalis subsp. elatior) och englandsnycklar (D. majalis subsp. integrata) omfattas numera också av skyddsklassningen och dess fyndplatser visas därför inte öppet i Artportalen. Anledningen är att de bara är kända från några få lokaler och är därmed mycket känsliga för störning eller insamling.

Gotlandsnycklar och Englandsnycklar

Bilden visar t.v. gotlandsnycklar (Foto: Jörgen Petersson) samt t.h. englandsnycklar (Foto: Margareta Edqvist).

Relaterad kontaktinformation

Kontaktperson

Anna Tano Graflind

anna.tano-graflind@slu.se

018-672663