Nu finns de nya rödlistningskategorierna i Artportalen

Idag publicerade ArtDatabanken 2015 års rödlista.

Även Artportalen är uppdaterad med de nya kategorierna sedan idag. 

 Om rödlista 2015

 Tillbaka till Artportalen