Buggrättningar i ny release

Igår kom version 2.7.6 som innehöll några mindre buggrättningar.

  • [Förbättring 7757] [Validering] Nytt kommentarsfält för valideringsregler har lagts till (funktionen används endast av behöriga validerare)
  • [Bugg 8080] [Fältdagboken] Art som rapporterats med "Artbestämning osäker" markeras inte i fältdagboken som osäker
    Nu följs artnamnet av ett "?" för att markera att fynduppgiften är osäker.  
  • [Bugg 8256] [Sök] Man kan få fram framtida årtal i sökformuläret om man väljer årtal under från- och tilldatumväljaren
    Nu kan man endast välja från 10 år tillbaka t.o.m. dagens år.
  • [Bugg 7841] [Sök] Vid sökning på fynd där "jag själv är observatör" OCH som jag "själv har rapporterat ger dubblerade svar av samma fynd 
    Nu visas inte längre dubletterna.

 Till releasehistoriken