Ny release av Artportalen ute

Idag, 1 oktober, kom vi med en ny release av Artportalen. Releasen heter 2.6.10.

Följande funktioner är nya i denna release:

Presentera fynd i form av histogram
Fynden presenterass som histogram så att man på ett lättare sätt ska få en överskådlig bild av hur fynden fördelar sig över tid.

Exportera fynd för kalkyblad, t.ex. Excel
Sökresultaten visas på ett sådant sätt att de lätt kan kopieras över till valfritt kalkylblad.

Presentera fynd som bildgalleri
Fynden presenteras som ett bildgalleri istället för i en textlista.

Dessutom är en hel rad buggar rättade.