Uppdaterad taxalista

Taxalistan, d.v.s. arterna och hur de är systematiserade uppdaterades i Artportalen 18 november. Detta innebär i praktiken att man numera kan rapportera fler arter än tidigare. Vi har dessutom tagit bort ca 350 synonymer vilka ställde till det i importen genom att man då var tvungen att manuellt välja om det var arten eller underarten man avsåg.

Artlistan har fått drygt 1000 nya taxa och fördelar sig på följande vis

 • Kärlväxter 79 (49 nya arter)
 • Mossor 15 (8 nya arter)
 • Lavar 467 (452 nya arter)
 • Svampar 505 (476 nya arter)
 • Alger 161 (27 + 99 variteter)
 • Grod- och kräldjur 1 (Rödsidig strumpebandssnok)
 • Däggdjur 7 (Sumpbäver,Varg/hund,Grönlandssäl,Storsäl,Vitsvanshjort,Får,Mufflonfår)
 • Fladdermöss 1 (Nymffladdermus, Myotis alcathoe)
 • Fiskar 58

Kategorifördelning

 • 1067 arter
 • 18 underarter
 • 136 variteter
 • 5 former
 • 9 hybrider
 • 5 kulturvarieter
 • 6 Sensu Latu (kollektivtaxa)
 • 4 svårbestämda artpar

Läs mer

Dyntaxa är en taxonomisk databas över Sveriges organismer som Artportalen baseras på.