Foto: Håkan Ljungberg

Artfakta

Artfakta är ArtDatabankens tjänst för artinformation. Artfakta ska kunna ge en överblick av all den artinformation som ArtDatabanken publicerar, vilket omfattar allt från arters namn och släktskap (taxonomi) till deras kännetecken, utbredning, levnadssätt och livsmiljö. 

För många arter finns möjlighet att söka fram artlistor baserat på olika egenskaper som t.ex. geografisk förekomst, livsmiljö, födoval och annan typ av relation till andra arter. Informationen är fritt tillgänglig för alla.

Artfakta innehåller funktioner som hjälper dig att navigera, söka, jämföra och artbestämma arter: 

  • Mitt urval - där placerar du arter som du vill jämföra eller arbeta vidare med
  • Jämföra urval - du kan jämföra bilder, kartor och kännetecken på arterna i ditt urval genom att klicka på knappen jämföra urval
  • Släktträd - förutom att söka på namn och filtrera på olika egenskaper, kan du också navigera i ett släktträd.
    I trädet kan du välja enstaka arter eller hela grupper och lägga dem i Mitt urval
  • Nycklarinom kort kommer så kallade interaktiva nycklar att vara tillgängliga för artbestämning

På gång

Utvecklingen av Artfakta fortsätter. Under året 2016 arbetar vi vidare på förbättrad användbarhet, sökfunktionalitet och utveckling av digitala nycklar för att underlätta identifiering av olika organismer.

För närvarande finns över 5 000 arter presenterade och vi driver flera projekt där vi tar fram fakta för olika grupper till exempel för skalbaggar, kräftdjur, nakensnäckor, bin, svampar, fibblor och mossor.

Nyligen publicerat

Hoppfullt för hoppspindlarna

I Sverige finns knappt 50 arter hoppspindlar. I Artfakta hittar du information om deras utseende, utbredning och ekologi. Hoppspindlar är den artrikaste spindelfamiljen och finns överallt i världen, men de flesta hittar man i tropikerna. I sin jakt på byten förlitar de sig på synen och med sina stora ögon följer de dina rörelser med blicken. Många är solälskare och kan ses nära hus och hem - på trädgårdsmöbler eller husväggar, ett exempel är Laduhoppspindel.

Massor av musslor

Nu finns Sveriges marina musslor presenterade i Artfakta. Fredrik Pleijel (Göteborgs universitet) har med hjälp av Anders Warén (NRM) producerat materialet som innehåller uppgifter om djup, habitat och kännetecknande karaktärer. Foton på skal finns för alla arter och nu kan naturvårdare få hjälp med att identifiera och lära sig mer om våra marina musslor, till exempel Grovräfflad venusmussla

Hajar du broskfiskar

I Artfakta kommer vi successivt att publicera material ur de tryckta volymerna av Nationalnyckeln och nu är gruppen broskfiskar med tillhörande bestämningsnycklar och fördjupningar publicerad. Du hittar all information genom att söka dig uppåt och nedåt i släktträdet från ryggradsdjur ner till havsmus och de svenska arterna av hajar och rockor, som till exempel klorockanFörutom illustrationer och fakta ur nationalnyckelvolymen hittar du även naturvårdsinformation för rödlistade arter

Du glömmer väl inte att rapportera dina fynd på Artportalen?

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Artur Larsson

artur.larsson@slu.se

018-672218

Michael Krikorev

michael.krikorev@slu.se

018-672734