Nyheter Artportalen

Nyheter som direkt berör verktyget Artportalen. I versionshistoriken finns mer detaljerad IT-relaterad information. Mer om användning finns på FaceBook och under support.