Om ArtDatabanken

Vår vision: En rik och känd natur

Lena Sundin Rådström, chef ArtDatabanken. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Verksamhetsidé

ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.

Uppdrag

  1. samla in och lagra data om svensk biologisk mångfald
  2. analysera situationen för Sveriges biologiska mångfald
  3. stödja myndigheters arbete med biologisk mångfald (nationellt och internationellt)
  4. genomföra regeringsuppdraget Svenska artprojektet
  5. genomföra forskning som stödjer uppdrag 1 till 3

artdatabanken.se-SPcertifierad-iso-14001-3.jpg

Vårt miljöarbete

ArtDatabanken är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001 tillsammans med Centrum för biologisk mångfald, Institutionen för växtproduktionsekologi och Institutionen för ekologi vid SLU.
Flofa-880x660.jpg

Flora- och faunavårdskonferensen

Konferensen Flora- och faunavård är en årlig träffpunkt för naturvårdare och har ett nytt tema varje år, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt.
Publicerad: 28 april 2017 - Sidansvarig: cecilia.nordstrom@slu.se