Foto: Johan Samuelsson

Symboler för arters länsförekomst

 I rödlistan har arternas kända förekomst markerats med följande symboler:

● = Bofast i länet
○ = Tillfälligt reproducerande/funnen i länet eller endast förvildad
? = Eventuellt bofast/reproducerande (tillfälligt eller årligen)
† = Utdöd i länet, tidigare (efter 1800) bofast

För arter markerade med ? (=Eventuellt bofast/reproducerande) finns en del osäkerheter, vilket är mest vanligt för ryggradslösa djur. Detta beror bl.a. på att landskap/provins traditionellt används som grund vid insekts-rapportering, och ibland är äldre fynd endast kända genom en landskapsuppgift utan lokal. För i synnerhet Småland, Södermanland och Uppland är det då omöjligt att säkert ange i vilket län fyndet gjordes. För många grupper vars aktuella utbredningsstatus är dåligt känd är länsförekomsterna markerade med ? trots att arterna kanske inte observerats inom ett visst län under de senaste 40–50 eller i en del fall t.o.m. de senaste 100 åren.

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Ulf Bjelke

ulf.bjelke@slu.se

+46 18-672614

Karin Ahrné

karin.ahrne@slu.se

+46 18-672683