Exempelarter Rödlista 2015

Här kan du läsa mer om ett urval av de 4 273 arter som rödlistats i 2015 års rödlista.

Art

 

Varg
Canis lupus
Sårbar (VU)

 

Raggsträfse
Chara horrida
Nära hotad (NT)

 

Knaggrocka
Raja clavata
Starkt hotad (EN)

 

Nordhavsräka
Pandalus borealis
Nära hotad (NT)

 

Fältpiplärka
Anthus campestris
Starkt hotad (EN) 

 

Vit kattost
Malva pusilla
Sårba(VU)

 

Pygmémossa
Acaulon muticum
Nära hotad (NT)

 

Svartfläckig blåvinge
Phengaris arion
Nära hotad (NT)

 

Mal
Silurus glanis
Sårbar (VU)

 

Kolflarnlav
Carbonicola anthracophila
Nära hotad (NT)

 

Gölgroda
Pelophylax lessonae
Sårbar (VU)

 

Långsprödmussla
Abra prismatica
Nära hotad NT

 

Violgubbe
Gomphus clavatus
Sårbar (VU)

 

Busksångare
Acrocephalus dumetorum
Nära hotad (NT)

Myrstarr
Carex heleonastes
Starkt hotad (EN)

 

Blylav
Pectenia plumbea
Starkt hotad (EN)

 

Vädurmussla
Glossus humanus  
Kunskapsbrist DD

 

Skäggmes
Panurus biarmicuis
Nära hotad (NT) 

 

Gröntonig pärlbandsalg Batrachospermum vogesiacum
Sårbar (VU) 

 

Bredbrämad bastardsvärmare
Zygaena lonicerae
Nära hotad (NT) 

 

Kvistkrabbspindel
Pistius truncatus
Starkt hotad (EN) 

 

Dvärgjordstjärna
Geastrum schmidelii
Nära hotad (NT) 

 

Guldsandbi
Andrena marginata
Nära hotad (NT) 

 

Goliatmusseron
Tricholoma matsutake
Sårbar (VU)

 

Lunglav
Lobaria pulmonaria
Nära hotad (NT)

 

Kungsfågel
Regulus regulus 
Sårbar (VU) 

 

Grov rävsvansmossa
Thamnobryum subserratum
Starkt hotad (EN) 

 

Sandkrabbspindel 
Xysticus sabulosus
Starkt hotad (EN) 

 

Virvelvägstekel
Arachnospila opinata
Nära hotad (NT) 

 

Rosenticka
Fomitopsis rosea 
Nära hotad (NT) 

 

Slåtterfibbla 
Hypochaeris maculata
Sårbar (VU)

 

Grönfläckig padda 
Bufotes viridis
Sårbar (VU)

 

Väddnätfjäril
Euphydryas aurinia
Sårbar (VU)

 

Lake
Lota lota
Nära hotad (NT)

 

 

 

 

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Karin Ahrné

karin.ahrne@slu.se

+46 18-672683

Ulf Bjelke

ulf.bjelke@slu.se

+46 18-672614