Skyddsvärda träd

Vårt land hyser en förvånansvärt stor andel av Europas jätteträd, framför allt i form av grova ekar. I norra delen av landet kan man hitta flera hundra år gamla tallar. Vi har ett stort internationellt ansvar att värna och vårda dessa, så att de även i framtiden kan glädja fåglar, svampar, lavar och kommande generationer.

Vad är ett skyddsvärt träd?

Vad som är skyddsvärt avgörs av betraktaren och sammanhanget. Vid större inventeringar bestäms vilka krav som ska gälla, och dessa kan variera beroende på syftet med inventeringen. Det kan också handla om mindre undersökningar, planering och forskning, men också enstaka träd kan vara så speciella att de betraktas som skyddsvärda eller intressanta av den enskilde betraktaren.

Trädportalen samlar uppgifter om skyddsvärda träd

Genom Trädportalen samlas uppgifter, t.ex. lokalisering, storlek och status för skyddsvärda träd in. Vem som helst kan bidra eller hämta uppgifter om värdefulla träd. På så sätt kan alla intresserade byta information med varandra på ett enkelt sätt. Tillsammans kan vi hjälpas åt att värna, vårda och visa den natur- och kulturskatt som finns i landets träd.

Särskilt skyddsvärda träd

Det man helst vill ha uppgifter om är grova och gamla träd, hålträd och hamlade träd. Dessa träd har ofta ett högt naturvärde och utnyttjas av många sällsynta arter. Träden uppmärksammas ofta i olika sammanhang och det finns ett särskilt åtgärdsprogram och en särskild inventeringsmetod för dem (se länkar till höger).

Andra viktiga träd

Dessutom finns det träd med en särskild historia eller på annat sätt särpräglade träd, alla kan få plats i Trädportalen. Det kan handla om vårdträd, landmärken eller genetiskt avvikande träd. Sådana träd kan man hitta i alléer, hagar, parker, kyrkogårdar eller ute i skogen.

Hur används uppgifterna?

ArtDatabanken har fått Naturvårdsverkets förtroende att vara datavärd för landets skyddsvärda träd, i form av Trädportalen. Vi samlar uppgifter från olika aktörer, kvalitetssäkrar informationen och arbetar med att sprida uppgifterna till dem som bör känna till de skyddsvärda träden. Det handlar om markägare, skogsbolag, kyrkogårds- och parkförvaltningar, myndigheter med flera.

Du kan bidra

Du är välkommen att ta del av informationen i Trädportalen, och naturligtvis också att bidra med nya uppgifter. Du kan rapportera nya träd, men också berätta om redan registrerade träd i portalen finns kvar, hur de mår, eller vad som händer i dess närhet. Dessa uppgifter kommer sedan att användas för att utvärdera hur det står till med våra skyddsvärda träd

Relaterade sidor, länkar och kontaktinformation

Kontaktperson

Håkan Berglund

hakan.berglund@slu.se

018-672237

Artur Larsson

artur.larsson@slu.se

018-672218