Faunaväkteri av småkryp

För insekts- och spindelpopulationer finns i dagsläget faunaväkteriet som följer deras status och trender genom regelbundna lokalbesök. Det är ett samarbete med Sveriges Entomologiska Förening och elva lokala entomologiska föreningar.

Upplägg

I faunaväkteriet av småkryp ingår alla rödlistade insekts- och spindelrarter enligt Rödlistan 2005-2015. Även nationellt och regionalt viktiga arter kan bli väkteriarter, t.ex. arter som ingår i habitatdirektivet, verksamheten Åtgärdsprogram för hotade arter, miljöövervakning mm. I den senaste Rödlistan från 2015 är 1932 insektsarter och 79 spindelarter upptagna. Information om alla dessa arter kan du hitta i Artfakta. 

Det finns ett rikstäckande nätverk med lokala samordnare från lokala entomologiska föreningar. I dagsläget finns det tiotals arter som övervakas regelbundet.

Bli faunaväktare

Hjälp oss att förbättra kunskapen om arternas förekomst och populationsutveckling. Gör en insats och bli faunaväktare! Genom återkommande besök följs arternas tillstånd upp och eventuella hot mot lokalerna kan uppmärksammas.

Anmäl dig

Du kan både välja själv en eller flera rödlistade arter på en eller flera specifika lokaler eller få hjälp med urvalet om du inte har några preferenser. Du kan både övervaka kända lokaler och leta efter nya. 

Alla fynd rapporteras i Artportalen under ett projekt som du får tillgång till efter du har anmält dig. Det är också viktigt att rapportera även om du inte har noterat din väkteriart vid återbesöket (du kryssar i Ej återfunnen när du rapporterar i Artportalen). Ta gärna bild på din art! Vid rapporteringen kan du sedan ladda upp bilden och dina fynd får en viktig kvalitetssäkring.

Anmäl dig som faunaväktare till den nationella projektledaren Kajsa Mellbrand från Sveriges Entomologiska Förening. Hon och regionala samordnare från ditt län hjälper dig med urvalet, metodik, rapportering och registrering av dina arter och lokaler. 

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Kajsa Mellbrand

faunavakteri@sef.nu