Buskmus

Buskmusen är en charmig liten gnagare som hör till de mest gåtfulla arterna i den svenska och även den europeiska naturen. Den är mycket sällsynt i många länder runt om i Europa och har visat skiftande status eller nergång under det senaste decenniet. I Sverige verkar dess situation vara någorlunda stabilt, men det finns många frågor som vi inte har klara svar på!

Allmänt

Buskmusens utseende skiljer sig tydligt från andra små gnagare som förekommer i Sverige. Den tydligt begränsade svarta ryggstrimman sträcker sig från svansen till området mellan öronen. Kroppens längd är 5-7 cm medan svansen är betydligt längre (50 % längre än kroppen). Buskmusen är en skicklig klättrare i både träd och buskar. Den är aktiv från maj till september och under övriga delen av året
ligger den i vinterdvala. Buskmusen kan även sova under dagen då kroppstemperaturen, liksom under vinterhalvåret, sjunker. Buskmus Sicista betulina tillhör familjen hoppmöss Dipodidae. 

Artens val av biotop varierar. I södra Sverige förekommer den i skiftande miljöer från skogsmark till öppna marker som t.ex.
åkrar och myrar. I norra Sverige har den däremot huvudsakligen observerats i fjällbjörkskog, ofta i sydlägen. Arten verkar föredra fuktiga skogsmiljöer med inslag av öppna marker men någon klar preferens är svår att tyda. I Sverige har den under senaste decenniet observerats i tre huvudområden - i Västergötland (Falköpingstrakten), Bergslagen (Närke, Värmland, Västmanland, Dalarna) och norra Jämtland (Frostviken).


Bidra till bättre kunskap om buskmus!

Du kan hjälpa oss att förbättra kännedomen om buskmusens utbredning i Sverige. Nya lokaler hittas ofta genom kattägare som meddelar oss eller rapporterar på Artportalen när deras katter kommer hem med sitt byte. Vi är också intresserade av själva individerna då dessa skickas för DNA-analys.

Hur gör du?

Ta en extra titt på byten din katt kommer hem med! Rapportera gärna fynd av buskmus på Artportalen eller kontakta oss – om möjligt ta alltid bilder på den individ du rapporterar. Bild med mobilkamera fungerar bra. Bilder är ofta avgörande vid senare validering. Du är välkommen att kontakta oss och skicka bilder för artbestämning om du är osäker. Om möjligt spara döda buskmusindivider som din katt har fångat eller som du hittar. Lägg dessa i frysen, vi kan hämta dem vid tillfälle.

Tack på förhand!

Relaterade sidor, länkar och kontaktinformation

Kontaktperson

Pavel Bína

pavel.bina@slu.se

018 - 673406