Per Alström

Taxonomisk samordnare, ordförande Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté, ordförande Kommitten för svenska djurnamn
Per Alström
Telefon: 018-672575, 070-4546965 Adress: ArtDatabanken, Box 7007, 75007 UPPSALA Besöksadress: Bäcklösav 10, Uppsala

Professor. Arbetar som taxonom med ansvar för olika frågor inom Svenska artprojektet.

Ordförande i Svenska artprojektets vetenskapliga kommitté och i Kommittén för svenska djurnamn. Är svensk fokalpunkt för Global Taxonomy Initiative (taxonomiskt initiativ under FN:s Biodiversitetskonvention, CBD).

Har tidigare arbetat vid Uppsala universitet och Naturhistoriska riksmuseet och innehaft en gästprofessur vid Kinesiska vetenskapsakademin.

Forskar på deltid på taxonomi, systematik och evolution hos fåglar, i synnerhet asiatiska tättingar, och är vice chefredaktör för den internationella ornitologiska tidskriften Avian Research.


Professor. Employed as a taxonomist, responsible for various taxonomic issues within the Swedish Taxonomy Initiative.

Chairman of the Scientific Committee of the Swedish Taxonomy Initative and the Committee for Swedish Animal Names, and Swedish National Focal Point of the Global Taxonomy Initiative (under the UN Convention on Biological Diversity).

Previously employed at Uppsala University and the Swedish Museum of Natural History, and Visiting Professor at the Chinese Academy of Sciences.

Part time doing research on taxonomy, systematics and evolution of birds, especially Asian passerines, and Deputy Editor-in-Chief of the international ornithological journal Avian Research.