Foto: Sanna Nordström

Jobba hos oss

Vi som jobbar på ArtDatabanken tror att vi kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden. Det gör vi genom att ta fram kunskap och sprida saklig, korrekt information om Sveriges arter och naturtyper. För att åstadkomma det har vi medarbetare med en stor bredd av kompetenser och specialområden. Vi som arbetar här är alltifrån systemvetare, fotografer, biologiskt sakkunniga till administrativ personal. 

LEDIGA TJÄNSTER

Vi har för närvarande inga lediga tjänster.

PÅGÅENDE REKRYTERING 

Expert med inriktning mot svampar 100% vid Artdatabanken, Uppsala. 
Kontakt: Liselott Sjödin Skarp, 018-67 34 58, liselott.sjodin.skarp@slu.se 
Se vidare annons: På svenska

NYLIGEN AVSLUTADE REKRYTERINGAR

Tre postdoktorer vid ArtDatabanken SLU, Uppsala.
(Meta)populationsdynamik och funktionell diversitet i fragmenterade landskap
Modellering och framskrivning av skogsekosystemtjänster
Populationsmodellering för sårbarhetsanalyser i skog

Kontakt rekrytering

Caroline Uppling
caroline.uppling@slu.se
018-67 27 16

Facklig företrädare SACO

Wenche Eide  
wenche.eide@slu.se 
018-67 24 95

Facklig företrädare ST

Artur Larsson
artur.larsson@slu.se
018-67 22 18