Vi ses på Miljöövervakningsdagarna!

Passa på och träffa oss på Miljöövervakningsdagarna i Kiruna 20 - 22 september, där ArtDatabanken bland annat presenterar tillståndet och trenderna för rödlistade arter och deras livsmiljöer. På plats finns även representanter för Artportalen, Artfakta och Faunaväkteriverksamheten

Årets tema för dagarna är "tillbakablick och framåtblick". Vilka miljöfrågor arbetade miljöövervakarna med 1994 och vilka miljöproblem kommer vi arbeta med i framtiden, 2038? Hur kan vi utveckla miljöövervakningen för att möta det vi står inför? Se hela programmet här!

null
Foto: Niklas Lönell

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Pavel Bína

pavel.bina@slu.se

018 - 673406

Artur Larsson

artur.larsson@slu.se

018-672218

Johan Nilsson

johan.nilsson@slu.se

018-672673

Anders Jacobson

anders.jacobson@artdata.slu.se

018-672479