Nya riktlinjer för Svenska artprojektet

Regeringen har nu klargjort sina riktlinjer för vad de vill med stödet till Svenska artprojektet. Det innebär ökat stöd till forskning och museernas biologiska samlingar, en fortsatt digital satsning på artinformation och nu även någon form av tryckt referensverk.

ArtDatabanken vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) kommer därmed fortsätta att kartlägga och sprida kunskap om arter inom Svenska artprojektet. Enligt riktlinjerna ska ArtDatabanken tillgängliggöra fakta och data för forskare, yrkesverksamma naturvårdare och den naturintresserade allmänheten. Det sker till stor del genom digital publicering och kommer framöver också att resultera i utgivning av ett referensverk. Produktion av artinformation som är anpassat för ett referensverk kommer tidigast att påbörjas 2017.

Det viktiga är att få ut informationen om arterna på bästa och mest effektiva sätt till respektive målgrupp. En förhoppning är att denna satsning. ska stimulera och kvalitetssäkra inrapportering av artobservationer till Artportalen till nytta för landets naturvård, samhällsplanering och forskning.

– Vi är vi mycket glada att regeringen engagerar sig så mycket i Svenska artprojektet. Vi ser det som ett starkt stöd för vår verksamhet och alla andra i Sverige som arbetar med artinformation och naturvård, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken på SLU, som driver Svenska artprojektet.

Om Svenska artprojektet
ArtDatabanken har sedan år 2002 ett uppdrag från riksdagen om att kartlägga och sprida information om Sveriges mindre kända arter, och på det sättet förse samhället med kunskapsunderlag och verktyg för miljöövervakning och naturvårdsåtgärder.

Ett av Sveriges miljökvalitetsmål
Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som ska leda vägen till det hållbara samhället. Svenska artprojektet startades för att åtgärda behovet att kartlägga och sprida kunskap om den biologiska mångfalden och som en del i arbetet att nå Sveriges miljökvalitetsmål "Ett rikt växt- och djurliv".

Kontaktperson

Lena Sundin Rådström
lena.sundin.radstrom@slu.se
+46 18-672730

Ulf Gärdenfors
ulf.gardenfors@slu.se
+46 18-672623 

null

Relaterade länkar