50 miljonte fyndet rapporterat i Artportalen

I veckan hörde vi i Vetenskapsradion i P1 att forskare vid Göteborgs universitet har analyserat mer än 2 500 vetenskapliga artiklar om medborgarforskning. De största insatserna visade sig göras inom fältet bevarandebiologi. Intresset märks tydligt på den ökande rapporteringen av artfynd till Artportalen och igår nåddes en ny gräns värd att uppmärksamma när det femtio miljonte fyndet rapporterades.

ArtDatabanken vid SLU gratulerar Gunnel Forsström, en flitig rapportör från Tyresö utanför Stockholm. Hon får nu en valfri Nationalnyckelbok som kommer med posten.

Jättekul att jag lyckades pricka in 50-miljonerstrecket! Vi såg flera korpar igår när vi var ute på Gålö, just den som blev det femtio miljonte fyndet var en flygande korp vid Nors viltvatten, men vi såg också bl.a. två gråsälar. Vi är ute så mycket vi bara kan i naturen, mest i Haninge där vi bor.

Gunnel som har rapporterat flitigt i Artportalen sedan 2005 och varit aktiv fågelskådare sedan 90-talet rapporterar dels för att bidra till naturvården och forskningen, men också för att det är ett bra sätt att hålla koll på sina fynd och för att det är kul med listorna.

Att rapportera innebär att göra en insats för svensk naturvård

Årligen rapporterar uppemot tiotusen rapportörer ca 4,5 miljoner fynduppgifter. Det är alla dessa rapportörer runt om i landet som tillsammans utgör navet i Artportalen och som gör att Sverige har en unik kunskapsgrund att stå på när det gäller artbevarande naturvårdsarbete.

Fåglar är fortfarande populärast att rapportera. Vi märker dock av ett ökat intresse även för andra artgrupper, inte minst för vissa typer av insekter, t.ex. fjärilar, men också vad gäller kärlväxter, svampar och däggdjur. Vår förhoppning är att fler ska få upp ögonen för andra arter än fåglar. Med nya Artportalen är det mycket enklare att rapportera fler typer av arter eftersom alla nu finns i samma system, säger Johan Nilsson, grundare av Artportalen.

Om Artportalen

Artportalen drivs och utvecklas av SLU ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket i samarbete med rapportörerna, ideella föreningar och professionella. En unik samverkan för en effektivare naturvård. 

Relaterade sidor och kontaktinformation

Kontaktperson

Anna Tano Graflind

anna.tano-graflind@slu.se

018-672663