ArtDatabanken certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2015

Tillsammans med Institutionen för ekologi, Institutionen för växtproduktionsekologi och Centrum för biologiskt mångfald är nu ArtDatabanken certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2015.

Under den senaste treårsperioden har miljöarbetet fortsatt utan att några större förändringar har skett. I allmänhet har certifikatet uppnått sina miljömål under treårsperioden. Mål om grön el har uppnåtts. Mål om minskad elförbrukning har också uppnåtts. Däremot har certifikatet inte lyckats med att minska flygresorna i den utsträckning som planerat. I samband med flygresor avsätts pengar till en klimatfond, som ska ge pengar till miljöprojekt. Det är ett bra sätt att kompensera för genomförda resor som inte är miljövänliga. Ledningssystemet är effektivt och säkerställer att krav och mål upprätthålls.

Revisionen för uppgradering till ISO 14001:2015 visar (engelska versionen):
4.1 Att förstå organisationen och dess sammanhang: Uppfyllt.
4.2 Att förstå krav och förväntningar från intressenter: Intressenter är identifierade på ett bra sätt, att identifiera kraven från intressenter är ett pågående arbete där alla krav inte helt är identifierade än.

null

Relaterad kontaktinformation

Kontaktperson

Anette Håkans

anette.hakans@slu.se

018-672527, 072-2033918

Hans Jernelid

Hans.Jernelid@slu.se

018 - 672262, 070 - 6897082