15 miljoner till Svenska artprojektet

ArtDatabanken vid SLU tilldelas 15 miljoner till Svenska artprojektet i regeringens vårbudget.

– Vi är glada över att få de här pengarna. Det är ett erkännande av att SLU och ArtDdatabanken gör ett bra arbete och att regeringen har förtroende för Svenska artprojektet, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken på SLU, som driver Svenska artprojektet.

ArtDatabanken har sedan år 2002 ett uppdrag från riksdagen om att kartlägga och sprida information om Sveriges mindre kända arter, och på det sättet förse samhället med kunskapsunderlag och verktyg för miljöövervakning och naturvårdsåtgärder. Svenska artprojektets resurser fördelas på forskning, museistöd och framtagande av artfakta. Nu väntar en dialog med styrgruppen för Svenska artprojektet och berörda departement för att fastställa hur pengarna bäst ska gynna den biologiska mångfalden.

Ett av Sveriges miljökvalitetsmål

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som ska leda vägen till det hållbara samhället. Svenska artprojektet startades som ett svar på behovet att kartlägga och sprida kunskap om den biologiska mångfalden och som en del i arbetet att nå Sveriges miljökvalitetsmål "Ett rikt växt- och djurliv".