Två SLU-forskare har medverkat till studien där ett stort antal fågelarters hela DNA har analyserats och gett många värdefulla svar om fåglars släktskap och evolution. Innan jul blev studien utsedd av Science Daily News till en av 2014 års 10 största vetenskapliga bedrifter, nämnd direkt efter den lyckade kometlandningen.

Studien visar bl.a. att fåglarna utvecklades explosionsartat efter att dinosaurerna dött ut och att fåglar har färre gener, färre repeterade element och mindre variation i organisationen av gener än andra ryggradsdjur. Man kunde också bekräfta det man tidigare trott, t.ex. att falkar är närmare släkt med tättingar än med örnar.   

test

En av de två forskarna, Per Alström, arbetar på ArtDatabanken som taxonom och forskar på taxonomi, systematik och evolution hos fåglar, i synnerhet asiatiska tättingar.

Vilken betydelse har de här resultaten?

 

 Se Science Daily News lista över de 10 viktigaste vetenskapliga bedrifterna 2014

 Läs mer om den vetenskapliga studien 

SLU-forskaren Olle Håstad som forskar på evolutionär sinnesekologi vid SLU:s institution för anatomi, fysiologi och biokemi, med fokus på hur världen ser ut för fåglar och hur fåglar ser ut för varandra, har också bidragit till studien.