Betydande insatser för djurskyddet belönat

Prenumerera på aktuellt via RSS

Björn Cederberg, tidigare entomolog vid ArtDatabanken, har av Kungl. Vetenskapsakademiens tilldelats Sture Centerwalls pris för sina stora insatser för hotade insektsarter.

”för ett långt och framgångsrikt kunskapsarbete som haft stor betydelse för djurskyddet och för Sveriges nationella och internationella arbete för hotad insektsfauna, inte minst pollinatörer”

 Läs mer