Prisbelönad bok om biologiska samlingar

Prenumerera på aktuellt via RSS

Kungl. Vetenskaps-Societeten har tilldelat Torleif Ingelög en av naturalhistorisk-medicinska klassens Benzeliusbelöningar för år 2014 för boken "Skatter i vått och torrt”.

Torleif Ingelög har drivit frågor om naturvård och biologisk mångfald sedan tidigt 70-tal. Han startade ArtDatabanken vid SLU och ledde dess arbete från 1980-talet till 2007 och slutade sin tjänst vid SLU våren 2013. Nu har han belönats för boken ”Skatter i vått och torrt". Boken, gavs ut av ArtDatabanken i november 2013,  presenterar Sveriges biologiska samlingar.

Genom boken vill författaren skapa en större insikt och förståelse bland politiker och beslutsfattare för samlingarnas betydelse och nytta för samhället, både idag och för kommande generationer.

Boken berättar mer om hur samlingarna sköts och används och om insamlingens umbäranden genom historien. Det har tagit mycket kraft, arbete och pengar att inskaffa museernas samlingar. Nya insamlingar är svåra eller omöjliga att få till stånd och skulle bli mycket kostsamma. Museerna gör samtidigt ett enormt arbete att tillgängliggöra detta material. Dels i folkbildningssyfte men också för forskare från alla delar av världen som fritt får använda sig av samlingarna.

Benzeliusbelöningarna delas ut av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala som grundades 1710 av Eric Benzelius d.y. Priset delas ut den 2 september 2014 i Uppsala och består av en penningsumma på 20 000 kronor samt diplom. 

Bokfakta

Titel: Skatter i vått och torrt. Biologiska samlingar i Sverige.
Författare: Torleif Ingelög
Form och layout: Lena Eliasson
Bildredaktör: Lena Eliasson
Antal sidor: 368 ISBN: 978-91-88506-91-7
Utgivning: 18 november 2013 av ArtDatabanken SLU
Boken är rikt illustrerad med över 500 bilder på föremålen i samlingarna, människorna och miljöerna.