ArtDatabankens tidigare chef belönas för sina insatser

Prenumerera på aktuellt via RSS

Torleif Ingelög, har tilldelats Rektor Mårten Carlssons pris 2014, som erkänsla för hans livslånga insatser för att främja dialogen mellan samhälle, näringsliv och SLU inom områdena naturvårdsbiologi och ekologi.